Přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám DELE Diploma de Espaňol como Lengua Extranjera

TERMÍNY ZKOUŠEK DELE S MÍSTEM KONÁNÍ V PRAZE:
pátek 23. května 2014 pro úrovně: A1 escolar (nuevo), B1 escolar (zápis 17.2.2014 – 11.4.2014)
sobota 24. května 2014 pro úrovně: A2, B1, B2, C1 (zápis 17.2.2014 – 11.4.2014)
pátek 18. července 2014 pro úrovně: B1, B2, C1 (zápis 17.2.2014 – 13.6.2014)
pátek 17. října 2014 pro úrovně: B1, B2, C1
sobota 22. listopadu 2014 pro úrovně: A1, A2, B1, B2, C2, C2 (zápis do: 17. 10.2014)

TERMÍNY ZKOUŠEK DELE S MÍSTEM KONÁNÍ V BRNĚ:
pátek 23. května 2014 pro úrovně: A1 escolar (nuevo) (zápis 17.2.2014 – 11.4.2014)
sobota 24. května 2014 pro úrovně: A2, B1, B2 (zápis 17.2.2014 – 11.4.2014)
sobota 22. listopadu 2014 pro úrovně: bude upřesněno (zápis do: 17.10.2014)

V přípravných kurzech na zkoušku DELE se seznámíte se strukturou zkoušky – se všemi jejími částmi. Kurz klade důraz na strategičnost, porozumění a osvojení si problematiky úkolů jednotlivých částí, poslechovou část, a rozvíjení slovní zásoby potřebné nejen pro ústní část zkoušky.Zkoušky se skládají z těchto částí: Čtení – 45 minut, Psaní – 25 minut, Poslech – 20 minut, Ústní projev – 15 minut

TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ:Diploma DELE A1
Úspěsné složení této zkoušky dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v jednoduchých situacích týkajících se bezprostředního okolí a běžných každodenních témat.

STŘEDA 18.30 – 20.00 hod, od 2.4.2014 do 21.5.2014 (celkem 8x 90 min), kurzovné: 1.990 Kč (možnost platby: 1.095 Kč + 995 Kč)
Diploma DELE A2Úspěsné složení této zkoušky dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět větám a často používaným výrazům, které se Vás bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání).

ÚTERÝ 18.15 – 19.45 hod, od 1.4.2014 do 20.5.2014 (celkem 8x 90 min), kurzovné: 1.990 Kč (možnost platby: 1.095 Kč + 995 Kč)

Diploma DELE Inicial B1Úspěsné složení této zkoušky dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v_nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.

ÚTERÝ 17.40 – 18.10 hod, od 1.4.2014 do 20.5.2014 (celkem 8x 90 min), kurzovné: 1.990 Kč (možnost platby: 1.095 Kč + 995 Kč)

Diploma DELE Intermedio B2Úspěsné složení této zkoušky dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v běžných situacích všedního života za okolností, které nevyžadují zvláštní jazykové znalosti.

ÚTERÝ 17.40 – 18.10 hod, od 1.4.2014 do 20.5.2014 (celkem 8x 90 min), kurzovné: 2.290 Kč (možnost platby: 1.095 Kč + 995 Kč)

Diploma DELE C1Úspěsné složení této zkoušky dokládá, že si dokážete poradit v situacích vyžadujících hlubší osvojení jazyka a znalost kulturních zvyklostí.

STŘEDA 19.35 – 21.05 hod, od 2.4.2014 do 21.5.2014 (celkem 8x 90 min), kurzovné: 2.490 Kč (možnost platby: 1.370 Kč + 1245 Kč)