Jsem lektorem anglického jazyka od roku 2011. Kromě výuky se účastním jako přísedící ústních zkoušek z angličtiny. A mou druhou vášní je… můj vlastní vinný sklep.

  • A little rebellion now and then is a good thing. (Thomas Jefferson)
  • anglictina@jsmundo.cz