Vzdělání: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (Lektorství cizího jazyka – anglický jazyk), dlouhodobý pobyt ve Velké Británii

  • Music is the universal language of mankind. (Henry Wadsworth Longfellow)
  • vendy@jsmundo.cz