Español
Viernes 15.30 – 16.30, 12 de febrero 2016 – 20 de mayo 2016
Jueves 16.30 – 17.30, 11 de febrero 2016 – 19 de mayo 2016
English
Thursdays 3.30 – 4.30 pm, February 11, 2016 – May 19, 2016
Wednesdays 6.00 – 7.00 pm, February 10, 2016 – May 18, 2016
Deutsch
Dienstag 18.30 – 19.30, 9. Februar 2016 – 17. Mai 2016
Français
Le jeudi 16.30 – 17.30, le 11 février 2016 – le 19 mai 2016
Italiano
il mercoledi 17.00 – 18.00, 10 febbraio 2016 – 18 maggio 2016
Pyccкий язык
вторник 15.50 – 16.50, 9 февраля 2016 – 17 мая 2016

 

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
ADm 9.2.2016 – 26.5.2016 Úterý + Čtvrtek 15.30 – 16.30 34x 60 min + 2x 60 min 5.340 Kč 2.940 Kč 2.670 Kč
ADu 9.2.2016 – 26.5.2016 Úterý + Čtvrtek 18.00 – 19.00 34x 60 min + 2x 60 min 5.340 Kč 2.940 Kč 2.670 Kč
aa1
číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
AA1m 17.2.2017 – 16.6.2017 Středa + Pátek 8.30 – 9.30 34x 60 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč
AA1u 14.2.2017 – 8.6.2017 Úterý + Čtvrtek 15.45 – 16.45 34x 60 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč
AA1n 15.2.2017 – 7.6.2017 Středa 16.20 – 17.50 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč

aa2

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
AA2m 17.2.2017 – 16.6.2017 Středa + Pátek 8.30 – 9.30 34x 60 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč
AA2u 13.2.2017 – 26.6.2017 Pondělí 17.00 – 18.30 (od lekce 8B) 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
AA2n 15.2.2017 – 7.6.2017 Středa 16.20 – 17.50 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
AA2d 23.2.2017 – 15.6.2017 Čtvrtek 18.00 – 20.00 17x 120 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč

aB1

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
AB1m 30.1.2017 – 12.6.2017 Pondělí 8.00 – 9.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
AB1u 13.2.2017 – 26.6.2017 Pondělí 17.00 – 18.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
AB1d 8.2.2017 – 31.5.2017 Středa 18.00 – 19.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč

aB1+

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
AB1+m 15.2.2017 – 7.6.2017 Středa 8.00 – 9.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
AB1+u 23.1.2017 – 5.6.2017 Pondělí 17.30 – 19.00 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
AB1+n 2.2.2017 – 30.5.2017 Úterý + Čtvrtek 16.50 – 17.50 34x 60 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč

aB2

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
AB2m 22.2.2017 – 21.6.2017 Středa + Pátek 8.00 – 9.30 34x 90 min 6.580 Kč 3.600 Kč 3.290 Kč
AB2u 15.2.2017 – 7.6.2017 Středa 16.20 – 17.50 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč

ša1

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
ŠA1m 14.2.2017 – 8.6.2017 Úterý + Čtvrtek 8.30 – 9.30 34x 60 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč
ŠA1u 15.2.2017 – 7.6.2017 Středa 7.45 – 9.15 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
ŠA1n 10.2.2017 – 9.6.2017 Pátek 15.30 – 17.00 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
ŠA1d 14.2.2017 – 8.6.2017 Úterý + Čtvrtek 18.00 – 19.00 34x 60 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč

Ša2

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
ŠA2m 16.2.2017 – 8.6.2017 Čtvrtek 8.00 – 9.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
ŠA2u 15.2.2017 – 7.6.2017 Středa 17.00 – 18.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
ŠA2n 14.2.2017 – 8.6.2017 Úterý + Čtvrtek 17.00 – 18.00 17x 60 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč

šB1

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
ŠB1m 16.2.2017 – 8.6.2017 Čtvrtek 8.00 – 9.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
ŠB1u 16.2.2017 – 8.6.2017 Čtvrtek 18.00 – 20.00 17x 120 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč

šB1+

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
ŠB1+m 15.2.2017 – 7.6.2017 Středa 8.00 – 9.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
ŠB1+u 14.2.2017 – 6.6.2017 Úterý 18.00 – 20.00 17x 120 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč

NA1

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
NA1m 14.2.2017 – 8.6.2017 Úterý + Čtvrtek 16.30 – 17.30 34x 60 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč

NA2

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
NA2m 14.2.2017 – 8.6.2017 Úterý + Čtvrtek 17.35 – 18.35 34x 60 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč
NA2u 14.2.2017 – 6.6.2017 Úterý 18.00 – 20.00 17x 120 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč

čínština

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
CiA1m 13.2.2017 – 5.6.2017 Pondělí 7.30 – 9.00 17x 90 min 3.590 Kč 1.975 Kč 1.795 Kč
CiA1u 14.2.2017 – 6.6.2017 Úterý 16.30 – 18.00 17x 90 min 3.590 Kč 1.975 Kč 1.795 Kč

hebrejština a1

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
HA1m 10.2.2017 – 9.6.2017 Pátek 7.30 – 9.00 17x 90 min 3.590 Kč 1.975 Kč 1.795 Kč
HA1u 13.2.2017 – 5.6.2017 Pondělí 18.35 – 20.05 17x 90 min 3.590 Kč 1.975 Kč 1.795 Kč

hebrejština a2

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
HA2m 13.2.2017 – 5.6.2017 Pondělí 18.35 – 20.05 17x 90 min 3.590 Kč 1.975 Kč 1.795 Kč

ruština A1

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
RA1m 9.2.2016 – 26.5.2016 Úterý + Čtvrtek 8.45 – 9.45 34x 60 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč
RA1u 8.2.2016 – 6.6.2016 Pondělí + Čtvrtek 15.45 – 16.45 34x 60 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč

ruština A2

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
RA2m 9.2.2016 – 31.5.2016 Úterý 8.00 – 9.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
RA2u 9.2.2016 – 31.5.2016 Úterý 16.25 – 18.25 17x 120 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč

ruština A2+

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
RA2+m 9.2.2016 – 31.5.2016 Úterý 8.00 – 9.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
RA2+u 10.2.2016 – 1.6.2016 Středa 17.30 – 19.30 34x 60 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč

francouzština A1

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
FA1m 10.2.2016 – 1.6.2016 Středa 8.00 – 9.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
FA1u 9.2.2016 – 31.5.2016 Úterý 18.00 – 19.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč

francouzština A2

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
FA2m 9.2.2016 – 31.5.2016 Úterý 8.00 – 9.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
FA2u 9.2.2016 – 31.5.2016 Úterý 16.25 – 18.25 34x 60 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč

francouzština B1

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
FB1m 11.2.2016 – 2.6.2016 Čtvrtek 7.45 – 9.15 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
FB1u 10.2.2016 – 1.6.2016 Středa 17.00 – 18.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč

francouzština B1+

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
FB1+m 10.2.2016 – 1.6.2016 Středa 18.35 – 20.05 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč

italština A1

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
IA1m 18.2.2016 – 14.6.2016 Úterý + Čtvrtek 8.30 – 9.30 34x 60 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč
IA1u 10.2.2016 – 1.6.2016 Středa 16.30 – 18.30 17x 120 min 4.450 Kč 2.450 Kč 2.225 Kč

italština A2

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
IA2m 11.2.2016 – 2.6.2016 Čtvrtek 7.45 – 9.15 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč
IA2U 10.2.2016 – 1.6.2016 Středa 17.00 – 18.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč

italština B1

číslo kurzu termín den a čas výuky počet lekcí kurzovné hrazené najednou rozdělená platba (1. část) rozdělená platba (2. část)
IB1m 9.2.2016 – 31.5.2016 Úterý 18.00 – 19.30 17x 90 min 3.290 Kč 1.800 Kč 1.645 Kč

Okomentujte