[tabs_container] [tab title=“Začátečníci A1″]

Učebnice francouzštiny pro začátečníky Connexion 1PRO KOHO JE KURZ URČEN: Kurz Začátečníci A1 je určen pro Vás, pokud jste se francouzsky nikdy neučili, ale přeci jen už znáte několik jmen osob, měst, řek a nějaké to merci a bonjour.

CO SE V KURZU NAUČÍTE: naučíte se mít ten správný pořádek slov ve francouzské větě, slovesa být, mít a přítomný čas pravidelných sloves, slovesa jít a přicházet, předložky do a z, předložky stažené se členy, sloveso moci, chtít, dělivý člen, přirovnání, le futur proche (budoucí čas), rozkazovací způsob.

Naučíme se, jak navázat s někým kontakt ve francouzštině, jak pozdravit, omluvit se, představit sebe i někoho jiného, nebo to, co mám rád/a, mluvit o sobě, a také přijímat a odmítat pozvání; zeptat se na cenu, vyjádřit množství, poděkovat a odmítnout, něco koupit, objednat si v restauraci….

A hlavně zjistíme, že francouzština vůbec není těžká! A je tak krásná!

CÍLEM KURZU je naučit se porozumět hlavnímu smyslu jednoduchých mluvených a psaných projevů ve francouzštině, umět reagovat na jednoduché běžné situace a získat pro to v té nejjednodušší úrovni základní gramatické prostředky a slovní zásobu. A díky tréninku krásné francouzské výslovnosti umět „zazvučet“ stejně neodolatelně jako rodilí Francouzi a Francouzky.

UČEBNICE: Connexions 1, lekce 1-4


KURZOVNÉ:  

kurz 17x 90 min …….. 3.555 Kč (rozdělená platba: 1.950 Kč + 1.770 Kč)

kurz 34x 60 min …….. 4.740 Kč (rozdělená platba: 2.600 Kč + 2.370 Kč)

TERMÍNY KURZŮ

FA1m …….. 17x 90 min …….. středa 8.00 – 9.30 …….. 25.9.2019 – 23.1.2020

FA1u …….. 17x 90 min …….. úterý 14.30 – 16.00 …….. 24.9.2019 – 28.1.2020

FA1n …….. 34x 60 min …….. pondělí + čtvrtek 17.30 – 18.30 …….. 23.9.2019 – 30.1.2020

FA1d …….. 17x 90 min …….. úterý 18.00 – 19.30 …….. 24.9.2019 – 28.1.2020


Počet studentů ve skupině: 4-8 studentů. V případě nižšího počtu zájemců lze kurz otevřít za předpokladu navýšení kurzovného o 15 %.

Ve dnech státního svátku výuka neprobíhá a ani není zahrnuta v kurzovném.

Jazyková škola MUNDO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů všech jazykových kurzů.

PŘIHLÁŠKA – REZERVACE MÍSTA V KURZU

  SPECIFIKACE KURZU

   

  Vyberte číslo kurzu, do kterého se chcete přihlásit

  Kurzovné zaplatím
  najednounadvakrát

  v hotovosti v kancelářibankovním převodemna fakturu

   

  KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA

  Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

  Kontaktní adresa (vyžadováno)

  Telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Máte-li dotaz (nepovinná položka)

  Vážení, vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že je Vám obsah Smluvních podmínek zveřejněných ZDE znám a souhlasíte s nimi.

  Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
  Osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám.
  Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

  Kopie odeslaného formuláře Vám bude zaslána na poskytnutý email. Následně prosím vyčkejte na náš email potvrzující Vaši rezervaci. Přihláška-rezervace místa v kurzu je oboustranně nezávazná do uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč v souladu se Smluvními podmínkami.

  [/tab] [tab title=“Začátečníci A2″] Učebnice francouzštiny pro začátečníky Connexion 1

  PRO KOHO JE KURZ URČEN: Kurz Začátečníci A2 je určen pro Vás, pokud jste se francouzsky už učili a máte základní slovní zásobu, umíte velmi jednoduchým způsobem představit sebe a své přátele. Znáte členy (včetně členu dělivého), přítomný čas sloves I. třídy (parler, danser…) a sloves aller, venir, pouvoir aj…

  CO SE V KURZU NAUČÍTE: Rozšíříte si slovní zásobu v oblasti každodenního života (mé okolí, práce, dovolená, záliby, plány…), upevníte si používání přítomného a některých modálních sloves, dále si osvojíte společenské fráze, jejichž znalost oceníte při jakékoliv návštěvě francouzsky hovořících zemí. A díky tréninku krásné francouzské výslovnosti budete umět zazvučet stejně neodolatelně jako rodilí Francouzi a Francouzky.

  UČEBNICE: Connexions 1 od lekce 5. Výuka je obohacována a doplňována dalšími studijními materiály.


  KURZOVNÉ:  

  kurz 17x 90 min …….. 3.555 Kč (rozdělená platba: 1.950 Kč + 1.770 Kč)

  kurz 34x 60 min …….. 4.740 Kč (rozdělená platba: 2.600 Kč + 2.370 Kč)

  TERMÍNY KURZŮ

  FA2m …….. 17x 90 min …….. úterý 8.00 – 9.30 …….. 24.9.2019 – 28.1.2020

  FA2u …….. 17x 90 min …….. čtvrtek 14.30 – 16.00 …….. 26.9.2019 – 29.1.2020

  FA2n …….. 17x 90 min …….. středa 18.45 – 20.15 …….. 25.9.2019 – 23.1.2020


  Počet studentů ve skupině: 4-8 studentů. V případě nižšího počtu zájemců lze kurz otevřít za předpokladu navýšení kurzovného o 15 %.

  Ve dnech státního svátku výuka neprobíhá a ani není zahrnuta v kurzovném.

  Jazyková škola MUNDO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů všech jazykových kurzů.

  PŘIHLÁŠKA – REZERVACE MÍSTA V KURZU

   SPECIFIKACE KURZU

    

   Vyberte číslo kurzu, do kterého se chcete přihlásit

   Kurzovné zaplatím
   najednounadvakrát

   v hotovosti v kancelářibankovním převodemna fakturu

    

   KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA

   Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

   Kontaktní adresa (vyžadováno)

   Telefon (vyžadováno)

   Váš email (vyžadováno)

   Máte-li dotaz (nepovinná položka)

   Vážení, vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že je Vám obsah Smluvních podmínek zveřejněných ZDE znám a souhlasíte s nimi.

   Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
   Osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám.
   Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

   Kopie odeslaného formuláře Vám bude zaslána na poskytnutý email. Následně prosím vyčkejte na náš email potvrzující Vaši rezervaci. Přihláška-rezervace místa v kurzu je oboustranně nezávazná do uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč v souladu se Smluvními podmínkami.

   [/tab] [tab title=“Mírně pokročilí B1″]

   Učebnice francouzštiny Connexion 2PRO KOHO JE KURZ URČEN: Kurz Mírně pokročilí B1 je určen pro pro Vás, pokud rozumíte hlavním myšlenkám psaných i mluvených jazykových projevů týkajících se běžných témat, se kterými se pravidelně setkáváte v práci, ve škole, ve volném čase atd. V situacích, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví francouzsky (jde-li o přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech), dokážete jednoduchým způsobem komunikovat.

   CO SE V KURZU NAUČÍTE: Těšit se z bohatství a krásy Francie a francouzštiny! Lépe porozumíte mluveným a psaným projevům a získáte jistotu a samostatnost při mluvení a psaní. Abyste (se) uměli vyjadřovat přesně a vyjádřit jemné rozdíly, příčinu a následek, vyjádřit své dojmy, vyčítat a ospravedlňovat se, vyjádřit smutek, zklamání, překvapení, souhlas s nějakým názorem, rozumět internetové stránce, přispět k diskusi na fóru, rozumět instrukcím a vysvětlivkám, odůvodnit rozhodnutí, protestovat a stěžovat si, hovořit s někým telefonicky a připravit krátký logicky zorganizovaný mluvený a psaný projev, naučíte se používat le a en ay zastupující celou větu, trpný rod, podmiňovací způsob, dont, tvary nepravidelných sloves, celui, celle.., lequel, laquelle, a další nástroje pro dobře uspořádaný mluvený a psaný projev.

   CÍLEM KURZU je naučit se porozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd., umět si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví francouzsky, umět napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znáte nebo která vás osobně zajímají. Dokážete popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

   UČEBNICE: Connexion 2


   KURZOVNÉ:  

   kurz 17x 90 min …….. 3.555 Kč (rozdělená platba: 1.950 Kč + 1.770 Kč)

   kurz 34x 60 min …….. 4.740 Kč (rozdělená platba: 2.600 Kč + 2.370 Kč)

   TERMÍNY KURZŮ

   FB1m …….. 17x 90 min …….. čtvrtek 7.45 – 9.15 …….. 26.9.2019 – 29.1.2020

   FB1u …….. 17x 90 min …….. čtvrtek 17.00 – 18.30 …….. 26.9.2019 – 29.1.2020


   Počet studentů ve skupině: 4-8 studentů. V případě nižšího počtu zájemců lze kurz otevřít za předpokladu navýšení kurzovného o 15 %.

   Ve dnech státního svátku výuka neprobíhá a ani není zahrnuta v kurzovném.

   Jazyková škola MUNDO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů všech jazykových kurzů.

   PŘIHLÁŠKA – REZERVACE MÍSTA V KURZU

    SPECIFIKACE KURZU

     

    Vyberte číslo kurzu, do kterého se chcete přihlásit

    Kurzovné zaplatím
    najednounadvakrát

    v hotovosti v kancelářibankovním převodemna fakturu

     

    KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA

    Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

    Kontaktní adresa (vyžadováno)

    Telefon (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Máte-li dotaz (nepovinná položka)

    Vážení, vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že je Vám obsah Smluvních podmínek zveřejněných ZDE znám a souhlasíte s nimi.

    Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
    Osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám.
    Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

    Kopie odeslaného formuláře Vám bude zaslána na poskytnutý email. Následně prosím vyčkejte na náš email potvrzující Vaši rezervaci. Přihláška-rezervace místa v kurzu je oboustranně nezávazná do uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč v souladu se Smluvními podmínkami.

    [/tab] [tab title=“Středně pokročilí B1+“] Učebnice francouzštiny Connexion 3

    PRO KOHO JE KURZ URČEN: Kurz Mírně pokročilí B1+ je určen pro pro Vás, pokud rozumíte hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se zčásti i abstraktních témat. S mírnou pomocí se dokážete účastnit i náročnějšího rozhovoru s rodilými mluvčími. Umíte napsat podrobnější souvislé texty na různá témata a jednoduše vysvětlit své stanovisko.

    CO SE V KURZU NAUČÍTE: Objevovat – už zcela bez překážek – krásy francouzské kultury!

    Zopakujete si a upevníte své znalosti systému slovesných způsobů a časů a naučíte se vhodně používat výrazy odkazující k slovům, větám a částem textu– nástroje pro organizaci řečnického projevu (příspěvek do debaty) a další tvary nepravidelných sloves. Porozumíte i složitým mluveným a psaným projevům a získáte naprostou jistotu a samostatnost při mluvení a psaní.

    Naučíte se vše, co potřebujete, abyste uměli porozumět hovorům a textům na abstraktní a odborná témata, vyjadřovat přesně jemné rozdíly, odůvodňovat své postoje, zapojit do debaty, vyjádřit souhlas a nesouhlas s něčím názorem a připravit logicky zorganizovaný a zajímavý mluvený a psaný projev. Vaše slovní zásoba se rozšíří o množství přesných a odborných výrazů z tematických okruhů: svět práce, aktuální problémy moderní společnosti.

    CÍLEM KURZU je naučit se porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru, dokázat účastnit se rozhovoru natolik plynule a spontánně, že budete moci vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to znamenalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umět napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

    UČEBNICE: Connexion 3


    KURZOVNÉ:  

    kurz 17x 90 min …….. 3.555 Kč (rozdělená platba: 1.950 Kč + 1.770 Kč)

    kurz 34x 60 min …….. 4.740 Kč (rozdělená platba: 2.600 Kč + 2.370 Kč)

    TERMÍNY KURZŮ

    FB1+u …….. 17x 90 min …….. úterý 17.30 – 19.00 …….. 24.9.2019 – 28.1.2020


    Počet studentů ve skupině: 4-8 studentů. V případě nižšího počtu zájemců lze kurz otevřít za předpokladu navýšení kurzovného o 15 %.

    Ve dnech státního svátku výuka neprobíhá a ani není zahrnuta v kurzovném.

    Jazyková škola MUNDO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů všech jazykových kurzů.

    PŘIHLÁŠKA – REZERVACE MÍSTA V KURZU

     SPECIFIKACE KURZU

      

     Vyberte číslo kurzu, do kterého se chcete přihlásit

     Kurzovné zaplatím
     najednounadvakrát

     v hotovosti v kancelářibankovním převodemna fakturu

      

     KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA

     Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

     Kontaktní adresa (vyžadováno)

     Telefon (vyžadováno)

     Váš email (vyžadováno)

     Máte-li dotaz (nepovinná položka)

     Vážení, vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že je Vám obsah Smluvních podmínek zveřejněných ZDE znám a souhlasíte s nimi.

     Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
     Osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám.
     Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

     Kopie odeslaného formuláře Vám bude zaslána na poskytnutý email. Následně prosím vyčkejte na náš email potvrzující Vaši rezervaci. Přihláška-rezervace místa v kurzu je oboustranně nezávazná do uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč v souladu se Smluvními podmínkami.

     [/tab] [/tabs_container]