Učebnice Italština, Alena BahníkováPRO KOHO JE KURZ URČEN: Kurz Začátečníci A1  je určen pro začínající studenty italského jazyka, kteří si chtějí osvojit základní znalost tohoto jazyka.

CO SE V KURZU NAUČÍTE: naučíte se rozumět velmi jednoduchým větám a mluvit jednoduchým způsobem o svých zálibách, své rodině a přátelích. V kurzu se naučíte základní a důležitá slovesa (pravidelná i nepravidelná) essere, avere, andare, venire apod., dále číslovky, modální (způsobová) slovesa, předložky místa, předložky spojené se členem a jejich použití, zájmena přivlastňovací; základní seznamovací obraty apod.

UČEBNICE: učebnice Italštiny (Aleny Bahníkové), přičemž výuka je obohacována a doplňována dalšími studijními materiály.


TERMÍNY KURZŮ

IA1m …….. 17x 90 min …….. pondělí 7.30 – 9.00 …….. 23.9.2019 – 3.2.2020

IA1u …….. 17x 120 min …….. úterý 17.30 – 19.30 …….. 24.9.2019 – 28.1.2020

KURZOVNÉ:  

kurz 17x 90 min …….. 3.700 Kč (rozdělená platba: 2.035 Kč + 1.850 Kč)

kurz 34x 60 min …….. 4.815 Kč (rozdělená platba: 2.640 Kč + 2.408 Kč)

kurz 17x 120 min …….. 4.815 Kč (rozdělená platba: 2.640 Kč + 2.408 Kč)


Počet studentů ve skupině: 4-8 studentů. V případě nižšího počtu zájemců lze kurz otevřít za předpokladu navýšení kurzovného o 15 %.

Ve dnech státního svátku výuka neprobíhá a ani není zahrnuta v kurzovném.

Jazyková škola MUNDO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů všech jazykových kurzů.

PŘIHLÁŠKA – REZERVACE MÍSTA V KURZU

SPECIFIKACE KURZU

 

Vyberte číslo kurzu, do kterého se chcete přihlásit

Kurzovné zaplatím
 najednou nadvakrát

 v hotovosti v kanceláři bankovním převodem na fakturu

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Kontaktní adresa (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Máte-li dotaz (nepovinná položka)

Vážení, vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že je Vám obsah Smluvních podmínek zveřejněných ZDE znám a souhlasíte s nimi.

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
Osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám.
Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

Kopie odeslaného formuláře Vám bude zaslána na poskytnutý email. Následně prosím vyčkejte na náš email potvrzující Vaši rezervaci. Přihláška-rezervace místa v kurzu je oboustranně nezávazná do uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč v souladu se Smluvními podmínkami.

Učebnice Italština, Alena BahníkováPRO KOHO JE KURZ URČEN: Kurz Začátečníci A2  je určen pro studenty italského jazyka, kteří umí velmi velmi jednoduchým způsobem představit sebe a své přátele, znají přítomný čas pravidelných i některých nepravidelných sloves. 

CO SE V KURZU NAUČÍTE: Zopakujete si časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase, dále se pustíme do passato prossimo (minulý čas), přibereme příslovce používané s minulým časem, probereme modální slovesa v minulém čase atd.

UČEBNICE: Italština (Aleny Bahníkové) od lekce 5. Výuka je obohacována a doplňována dalšími studijními materiály.


TERMÍNY KURZŮ

IA2m …….. 17x 90 min …….. čtvrtek 7.45 – 9.15 …….. 26.9.2019 – 29.1.2020

IA2u …….. 17x 90 min …….. čtvrtek 16.30 – 18.00 …….. 26.9.2019 – 29.1.2020

IA2n …….. 17x 90 min …….. středa 18.30 – 20.00 …….. 25.9.2019 – 23.1.2020

KURZOVNÉ:  

kurz 17x 90 min …….. 3.700 Kč (rozdělená platba: 2.035 Kč + 1.850 Kč)

kurz 34x 60 min …….. 4.815 Kč (rozdělená platba: 2.640 Kč + 2.408 Kč)

kurz 17x 120 min …….. 4.815 Kč (rozdělená platba: 2.640 Kč + 2.408 Kč)


Počet studentů ve skupině: 4-8 studentů. V případě nižšího počtu zájemců lze kurz otevřít za předpokladu navýšení kurzovného o 15 %.

Ve dnech státního svátku výuka neprobíhá a ani není zahrnuta v kurzovném.

Jazyková škola MUNDO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů všech jazykových kurzů.

PŘIHLÁŠKA – REZERVACE MÍSTA V KURZU

SPECIFIKACE KURZU

 

Vyberte číslo kurzu, do kterého se chcete přihlásit

Kurzovné zaplatím
 najednou nadvakrát

 v hotovosti v kanceláři bankovním převodem na fakturu

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Kontaktní adresa (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Máte-li dotaz (nepovinná položka)

Vážení, vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že je Vám obsah Smluvních podmínek zveřejněných ZDE znám a souhlasíte s nimi.

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
Osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám.
Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

Kopie odeslaného formuláře Vám bude zaslána na poskytnutý email. Následně prosím vyčkejte na náš email potvrzující Vaši rezervaci. Přihláška-rezervace místa v kurzu je oboustranně nezávazná do uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč v souladu se Smluvními podmínkami.

Učebnice Rete! 2

PRO KOHO JE KURZ URČEN: Kurz Mírně pokročilí B1 je určen pro studenty, kteří se italsky jednoduše dorozumí v základních životních situacích a umí se jednoduchým způsobem vyřádřit o tématech, která jsou jim blízká. Předpokládá se tedy znalost presente indicativo (pravidelná i nepravidelná slovesa), passato prossimo, možná také traspassato, futuro semplice/composto.

CO SE V KURZU NAUČÍTE: Nejdříve si zopakujete slovesné časy: passato prossimo, presente a futuro; v průběhu kurzu se více zaměříme na rozšíření znalostí passato prossimo; nově budeme probírat podmínkové věty (condizionale semplice); porovnáme slovesa: sapere a conscere, pozice zájmen se slovesy: dovere/potere/sapere/volere; opakování neosobních tvarů si/tu + uno/loro; tvorba příslovcí, budoucí čas (stare+ gerundio); stupňování přídavných jmen; imperfetto; nepravidelná podstatná jména, i nomi/agg. in -co, -go completi; Ne e ci; ogni, e tutti i…, gia, appena, non ancora, mai, ormai; Alcuni indefiniti: qualche, alcuni, niente/nulla, nessuno, ognuno, poco, qualcuno, qualcosa atd.

UČEBNICE: Rete!2


TERMÍNY KURZŮ

IB1m …….. 17x 90 min …….. čtvrtek 18.00 – 19.30 …….. 26.9.2019 – 29.1.2020

KURZOVNÉ:  

kurz 17x 90 min …….. 3.700 Kč (rozdělená platba: 2.035 Kč + 1.850 Kč)

kurz 34x 60 min …….. 4.815 Kč (rozdělená platba: 2.640 Kč + 2.408 Kč)

kurz 17x 120 min …….. 4.815 Kč (rozdělená platba: 2.640 Kč + 2.408 Kč)


 

Počet studentů ve skupině: 4-8 studentů. V případě nižšího počtu zájemců lze kurz otevřít za předpokladu navýšení kurzovného o 15 %.

Ve dnech státního svátku výuka neprobíhá a ani není zahrnuta v kurzovném.

Jazyková škola MUNDO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů všech jazykových kurzů.

PŘIHLÁŠKA – REZERVACE MÍSTA V KURZU

SPECIFIKACE KURZU

 

Vyberte číslo kurzu, do kterého se chcete přihlásit

Kurzovné zaplatím
 najednou nadvakrát

 v hotovosti v kanceláři bankovním převodem na fakturu

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Kontaktní adresa (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Máte-li dotaz (nepovinná položka)

Vážení, vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že je Vám obsah Smluvních podmínek zveřejněných ZDE znám a souhlasíte s nimi.

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
Osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám.
Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

Kopie odeslaného formuláře Vám bude zaslána na poskytnutý email. Následně prosím vyčkejte na náš email potvrzující Vaši rezervaci. Přihláška-rezervace místa v kurzu je oboustranně nezávazná do uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč v souladu se Smluvními podmínkami.