Učebnice Raduga 3, úroveň A2, vydavatelství Fraus


[tabs_container] [tab title=“Začátečníci A1″]

Učebnice ruštiny pro naprosté začátečníky.

PRO KOHO JE KURZ URČEN: Kurz Začátečníci A1 je určen pro Vás, pokud jste se rusky nikdy neučili a chcete si osvojit základní znalost ruského jazyka.

CO SE V KURZU NAUČÍTE: hlavním cílem bude osvojení zvukové a grafické stránky jazyka spolu s detailnějším nácvikem psané azbuky tak, abychom později lépe zvládli skloňování podstatných jmentázacích zájmen, řadové číslovky, časování dalších sloves a jejich vazby

UČEBNICE: Raduga 1

 


KURZOVNÉ:  

kurz 17x 90 min …….. 3.555 Kč (rozdělená platba: 1.950 Kč + 1.770 Kč)

kurz 34x 60 min …….. 4.740 Kč (rozdělená platba: 2.600 Kč + 2.370 Kč)

TERMÍNY KURZŮ

RA1m …….. 34x 60 min …….. úterý + čtvrtek 8.15 – 9.15 …….. 24.9.2019 – 28.1.2020

RA1u …….. 17x 90 min …….. úterý 8.15 – 9.45 …….. 24.9.2019 – 28.1.2020

RA1n …….. 34x 60 min …….. úterý + čtvrtek 17.00 – 18.00 …….. 24.9.2019 – 28.1.2020

RA1d …….. 17x 90 min …….. čtvrtek 14.30 – 16.00 …….. 26.9.2019 – 29.1.2020


Počet studentů ve skupině: 4-8 studentů. V případě nižšího počtu zájemců lze kurz otevřít za předpokladu navýšení kurzovného o 15 %.

Ve dnech státního svátku výuka neprobíhá a ani není zahrnuta v kurzovném.

Jazyková škola MUNDO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů všech jazykových kurzů.

PŘIHLÁŠKA – REZERVACE MÍSTA V KURZU

  SPECIFIKACE KURZU

   

  Vyberte číslo kurzu, do kterého se chcete přihlásit

  Kurzovné zaplatím
  najednounadvakrát

  v hotovosti v kancelářibankovním převodemna fakturu

   

  KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA

  Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

  Telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Máte-li dotaz (nepovinná položka)

  Vážení, vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že je Vám obsah Smluvních podmínek zveřejněných ZDE znám a souhlasíte s nimi.

  Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
  Osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám.
  Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

  Kopie odeslaného formuláře Vám bude zaslána na poskytnutý email. Následně prosím vyčkejte na náš email potvrzující Vaši rezervaci. Přihláška-rezervace místa v kurzu je oboustranně nezávazná do uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč v souladu se Smluvními podmínkami.

  [/tab] [tab title=“Začátečníci A2″]
  Učebnice Raduga 3, úroveň A2, vydavatelství Fraus
  Učebnice ruštiny pro studenty úrovně A2

  PRO KOHO JE KURZ URČEN: Kurz Začátečníci A2 je určen pro Vás, pokud jste se rusky v minulosti již učili a nyní se k tomuto slovanskému jazyku vracíte. Studenti této úrovně jsou schopni konverzovat, ač jednoduše, a sdělovat informace o sobě, jsou schopni jednoduchého popisu, mohou číst jednoduché texty a orientují se v např. v jídelních lístcích.

  CO SE V KURZU NAUČÍTE: v kurzu se zaměříme na skloňování přídavných jmen, řadových číslovek; zájmena как/ой, такой, каждый, котрый; slovesa надеть, ждатъ, еть, вернуться, одеться, снять. Naučíte se vyjádřovat možnosti, nutnosti, vzájemnosti, podobnosti. Budeme se zabývat např. předložkou для.

  UČEBNICE: Raduga 3


  KURZOVNÉ:  

  kurz 17x 90 min …….. 3.555 Kč (rozdělená platba: 1.950 Kč + 1.770 Kč)

  kurz 34x 60 min …….. 4.740 Kč (rozdělená platba: 2.600 Kč + 2.370 Kč)

  TERMÍNY KURZŮ

  RA2m …….. 17x 90 min …….. středa 8.00 – 9.30 …….. 25.9.2019 – 23.1.2020

  RA2u …….. 17x 90 min …….. čtvrtek 16.00 – 17.30 …….. 26.9.2019 – 29.1.2020

  RA2n …….. 17x 90 min …….. úterý 18.00 – 19.30 …….. 24.9.2019 – 28.1.2020


  Počet studentů ve skupině: 4-8 studentů. V případě nižšího počtu zájemců lze kurz otevřít za předpokladu navýšení kurzovného o 15 %.

  Ve dnech státního svátku výuka neprobíhá a ani není zahrnuta v kurzovném.

  Jazyková škola MUNDO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů všech jazykových kurzů.

  PŘIHLÁŠKA – REZERVACE MÍSTA V KURZU

   SPECIFIKACE KURZU

    

   Vyberte číslo kurzu, do kterého se chcete přihlásit

   Kurzovné zaplatím
   najednounadvakrát

   v hotovosti v kancelářibankovním převodemna fakturu

    

   KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA

   Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

   Telefon (vyžadováno)

   Váš email (vyžadováno)

   Máte-li dotaz (nepovinná položka)

   Vážení, vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že je Vám obsah Smluvních podmínek zveřejněných ZDE znám a souhlasíte s nimi.

   Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
   Osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám.
   Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

   Kopie odeslaného formuláře Vám bude zaslána na poskytnutý email. Následně prosím vyčkejte na náš email potvrzující Vaši rezervaci. Přihláška-rezervace místa v kurzu je oboustranně nezávazná do uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč v souladu se Smluvními podmínkami.

   [/tab] [tab title=“Mírně pokročilí A2+“]
   Učebnice ruštiny pro mírně pokročilé A2+

   PRO KOHO JE KURZ URČEN: Kurz Mírně pokročilí A2+ je určen pro Vás, pokud se  rusky jednoduše dorozumíte v základních životních situacích a umíte se jednoduchým způsobem vyřádřit o tématech, která jsou Vám blízká, můžete vyprávět a líčit svá přání, psát texty z oblasti Vašich zájmů.

   CO SE V KURZU NAUČÍTE: 2. а 3. stupeň přídavných jmen а některých příslovcí, slovesné vazy участвовать в чём, принимать участие в чём, благодарить кого за что, радоваться чему, вспоминать о ком, časování sloves дават, открыть, есть, пить, použití částice ли a spojky если. Dále podmiňovací způsob, podmínkové věty se spojkou если бы.

   UČEBNICE: Raduga 4


   KURZOVNÉ: 

   kurz 17x 90 min …….. 3.555 Kč (rozdělená platba: 1.950 Kč + 1.770 Kč)

   kurz 34x 60 min …….. 4.740 Kč (rozdělená platba: 2.600 Kč + 2.370 Kč)

   TERMÍNY KURZŮ

   RA2+m …….. 17x 90 min …….. středa 8.00 – 9.30 …….. 25.9.2019 – 23.1.2020

   RA2+u …….. 17x 90 min …….. čtvrtek 17.40 – 19.10 …….. 26.9.2019 – 29.1.2020


   Počet studentů ve skupině: 4-8 studentů. V případě nižšího počtu zájemců lze kurz otevřít za předpokladu navýšení kurzovného o 15 %.

   Ve dnech státního svátku výuka neprobíhá a ani není zahrnuta v kurzovném.

   Jazyková škola MUNDO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů všech jazykových kurzů.

   PŘIHLÁŠKA – REZERVACE MÍSTA V KURZU

    SPECIFIKACE KURZU

     

    Vyberte číslo kurzu, do kterého se chcete přihlásit

    Kurzovné zaplatím
    najednounadvakrát

    v hotovosti v kancelářibankovním převodemna fakturu

     

    KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA

    Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

    Telefon (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Máte-li dotaz (nepovinná položka)

    Vážení, vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že je Vám obsah Smluvních podmínek zveřejněných ZDE znám a souhlasíte s nimi.

    Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
    Osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám.
    Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

    Kopie odeslaného formuláře Vám bude zaslána na poskytnutý email. Následně prosím vyčkejte na náš email potvrzující Vaši rezervaci. Přihláška-rezervace místa v kurzu je oboustranně nezávazná do uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč v souladu se Smluvními podmínkami.

    [/tab] [/tabs_container]