Pojďme ukojit zvědavost všech, kteří se účastnili našeho ZÁŘÍJOVÉHO KVÍZU 2014. language coursesNa naše kvízové otázky jste mohli narazit na různých místech internetu i Brna. Mohli jste jen hádat, nebo za správnou odpověď i něco získat: 10% slevu z jakéhokoliv skupinového kurzu v naší škole.

 

Zde najdete všechny naše kvízové otázky, nyní i se správnými odpověďmi. Všem, kteří na otázky odpověděli správně, blahopřejeme. Všem, kteří odpověděli správně a svou znalost využili při zápisu do jazykového kurzu, blahopřejeme dvakrát! 🙂

 

10. KVÍZOVÁ OTÁZKA – platnost vypršela 21.9.2014

Je toto tvrzení pravdivé?

Angličtina je rozšířenější jazyk než čínština.

a) PRAVDA b) NEPRAVDA

Správná odpověď je b).

Ačkoliv se běžněji setkáte s někým, kdo mluví anglicky nebo angličtinu studuje, není angličtina nejrozšířenější jazyk na naší planetě. Angličtina je se svými 430 miliony mluvčími na 3. místě, jako druhý jazyk angličtinu uvádí až 1 miliarda obyvatel. Čísla jsou to vysoká, nicméně nestačí na počet mluvčích čínštiny, kterých je až 1,2 miliardy. 2. místo v počtu mluvčích si drží španělština.

9. KVÍZOVÁ OTÁZKA – platnost vypršela 21.9.2014

Znáte správnou odpověď?

Azbuka, písmo vzniklé z cyrilice, se s drobnými rozdíly používá kromě ruštiny také pro další slovanské, ale i neslovanské jazyky. Který z níže uvedených jazyků mezi ně ale nepatří, protože používá jiné písmo než azbuku?

a) srbština b) mongolština c) arménšitna

Správná odpověď je c).

Nicméně ani texty v arménštině si nepřečtete v latince, arménština používá arménské písmo vzniklé v 5. století.

 

8. KVÍZOVÁ OTÁZKA – platnost vypršela 14.9.2014

Kolik písmen má nejdelší německé slovo, které můžete najít ve slovníku?

a) 36 b) 42 c) 63

Správná odpověď je a).

Poté, co byl zrušen „zákon o přenosu povinností při kontrole označování hovězího masa“, který se německy řekne „Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz“ (63 písmen), zůstává rekordmanem ve slovníku 36písmenné slovo Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, které označuje pojištění vozidla.

 

7. KVÍZOVÁ OTÁZKA – platnost vypršela 14.9.2014

Je toto tvrzení pravdivé?

Na rozdíl od biblické hebrejštiny moderní hebrejština rozlišuje tykání a vykání.

a) PRAVDA b) NEPRAVDA

Tvrzení je možná zavádějící. Pravda je taková, že ani biblická ani moderní hebrejština tykání a vykání nerozlišuje. Mluvíte-li hebrejsky, tykáte si s každým. Tedy odpověď b) je správně.

 

6. KVÍZOVÁ OTÁZKA – platnost vypršela 23.9.2014

Slovo „krchov“ užívané v češtině je převzato z:

a) ruština b) chorvatštiny c) němčiny

Správná odpověď je c).

Slovo je odvozeno z jazyka našich sousedů, tedy z německého Kirchenfriedhof (Kirchhof), znamenající taktéž „hřbitov“.

 

5. KVÍZOVÁ OTÁZKA – platnost vypršela 14.9.2014

Je toto tvrzení pravdivé?

Španělština je příbuzná s rumunštinou

a) PRAVDA b) NEPRAVDA

Správná odpověď je a).

Oba jazyky patří mezi románské jazyky, tedy mezi jazyky, které se vyvinuly z latiny. Španělština v našem kvízu zastupuje západorománské jazyky a rumunština východorománské. Znalost španělštiny Vám překvapivě může pomoci porozumět jednoduchému (psanému) textu v rumunštině a naopak.

 

4. KVÍZOVÁ OTÁZKA – platnost vypršela 23.9.2014

Je toto tvrzení pravdivé?

Kastilština je románský jazyk, kterým se mluví v jižní části Portugalska.

a) PRAVDA b) NEPRAVDA

Správná odpověď je b).

Možná na jihu Portugalsky kastilsky také někdo mluví, avšak kastilština je druhý výraz pro španělštinu.

 

3. KVÍZOVÁ OTÁZKA – platnost vypršela 7.9.2014

Pokud požádáte v Itálii o „una camera“, místní Vás s radostí nasměrují:
a) do obchodu s fotografickými potřebami.
b) do nejbližšího hotelu.
c) do nejlepší kavárny v okolí

 

Správná odpověď je b)

Italské slovo „camera“ znamená pokoj či místnost, můžeme zde vystopovat původ slova „komora“ užívaného v češtině. No a při cestování v Itálii na vlastní pěst se může hodit znalost fráze: “ Avete una camera libera?“, nebo-li „Máte volný pokoj?“

 

2. KVÍZOVÁ OTÁZKA – platnost vypršela 7.9.2014

Je toto tvrzení pravdivé?

Italština je jedním z oficiálních jazyků Švýcarska.

a) PRAVDA b) NEPRAVDA

Správná odpověď je a) – Italština je jedním z oficiálních jazyků Švýcarska. Dalšími oficiálními jazyky Švýcarska jsou němčina, francouzština a rétorománština. Italsky mluví ve Švýcarsku až 6,7 % obyvatelstva.

 

1. KVÍZOVÁ OTÁZKA – platnost vypršela 31.8.2014

Poznáte jazyk, v kterém je následující jazykolam?

„Si yo como como como, y tu comes como comes. ¿Cómo comes como como? Si yo como como como.„

Jedná se o a) italštinu b) španělštinu c) angličtinu

Správná odpověď je b) – jedná se o španělštinu.