[tabs_container][tab title=“Začátečníci A1″]

Učebnice němčiny pro začátečníky Schritte international 1PRO KOHO JE KURZ URČEN: Kurz Začátečníci A1 je určen pro Vás, pokud jste se německy nikdy neučili, tady totiž začneme s němčinou pěkně od začátku a budeme si vytvářet pevný základ pro další pozdější pokrok v němčině.

CO SE V KURZU NAUČÍTE: číslovky do 1.000.000, modální slovesa können, wollen, osobní a přivlastňovací zájmena, určitý a neurčitý člen, 4. pád, časovat slovesa v přítomném čase heißen, kommen, sehen, arbeiten, gefallen, trefen, schlafen, fahren, nehmen, a minulý čas složený (perfektum) se slovesy sein a haben.

CÍLEM KURZU je umět velmi jednoduchým způsobem mluvit o sobě, říct jednoduše svoje záměry, popsat svoje bydlení, denní režim, umět komunikovat v restauraci, na recepci hotelu, při nakupování.

UČEBNICE: Schritte international 1


TERMÍNY KURZŮ

NA1m …….. 34x 60 min …….. úterý + čtvrtek 8.30 – 9.30 …….. 7.2.2019 – 4.6.2019

NA1o …….. 17x 90 min …….. středa 16.30 – 18.00 …….. 6.2.2019 – 12.6.2019

KURZOVNÉ:  

kurz 17x 90 min …….. 3.555 Kč (rozdělená platba: 1.950 Kč + 1.770 Kč)

kurz 34x 60 min …….. 4.740 Kč (rozdělená platba: 2.600 Kč + 2.370 Kč)


Počet studentů ve skupině: 4-8 studentů. V případě nižšího počtu zájemců lze kurz otevřít za předpokladu navýšení kurzovného o 15 %.

Ve dnech státního svátku výuka neprobíhá a ani není zahrnuta v kurzovném.

Jazyková škola MUNDO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů všech jazykových kurzů.

 

PŘIHLÁŠKA – REZERVACE MÍSTA V KURZU

  SPECIFIKACE KURZU

   

  Vyberte číslo kurzu, do kterého se chcete přihlásit

  Kurzovné zaplatím
  najednounadvakrát

  v hotovosti v kancelářibankovním převodemna fakturu

   

  KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA

  Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

  Kontaktní adresa (vyžadováno)

  Telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Máte-li dotaz (nepovinná položka)

  Vážení, vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že je Vám obsah Smluvních podmínek zveřejněných ZDE znám a souhlasíte s nimi.

  Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
  Osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám.
  Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

  Kopie odeslaného formuláře Vám bude zaslána na poskytnutý email. Následně prosím vyčkejte na náš email potvrzující Vaši rezervaci. Přihláška-rezervace místa v kurzu je oboustranně nezávazná do uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč v souladu se Smluvními podmínkami.

  [/tab][tab title=“Začátečníci A2″]

  Učebnice němčiny pro falešné začátečníky Schritte international 2PRO KOHO JE KURZ URČEN: Kurz Začátečníci A2 je určen pro Vás, pokud jste se německy již dříve učili a umíte velmi velmi jednoduchým způsobem mluvit o sobě a svých přátelích. Umíte časovat slovesa v přítomném čase, znáte 4. pád, setkali jste se již s minulým časem (perfektum), ale rádi byste si ho zopakovali.

  CO SE V KURZU NAUČÍTE: zopakujete si tvoření perfekta (minulý čas), naučíte se předložky času (vor, seit, für, vor, nach, bei, in) a místní předložky (an, auf, bei, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen), modální slovesa müssen, dürfen, sollen, sloveso werden, zájmeno man, skloňovat osobní zájmena, rozšíříte si slovní zásobu v oblasti každodenního života (zaměstnání, části těla…)

  CÍLEM KURZU je rozšířit si slovní zásobu v oblasti každodenního života (mé okolí, práce, dovolená, záliby, plány…), upevnit si používání přítomného a minulého času a některých modálních sloves, dále osvojit si společenské fráze, jejichž znalost oceníme při jakékoliv návštěvě (nejen) německy hovořících zemí. Budeme pracovat na naší jistotě, že mluvit německy jde skoro samo.

  UČEBNICE: Schritte international 2


  TERMÍNY KURZŮ

  NA2m …….. 17x 90 min …….. pondělí 8.15 – 9.45 …….. 1.10.2018 – 4.2.2019

  NA2u …….. 17x 90 min …….. úterý 15.45 – 17.15 …….. 2.10.2018 – 5.2.2019

  KURZOVNÉ:  

  kurz 17x 90 min …….. 3.555 Kč (rozdělená platba: 1.950 Kč + 1.770 Kč)

  kurz 34x 60 min …….. 4.740 Kč (rozdělená platba: 2.600 Kč + 2.370 Kč)


  Počet studentů ve skupině: 4-8 studentů. V případě nižšího počtu zájemců lze kurz otevřít za předpokladu navýšení kurzovného o 15 %.

  Ve dnech státního svátku výuka neprobíhá a ani není zahrnuta v kurzovném.

  Jazyková škola MUNDO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů všech jazykových kurzů.

   

  PŘIHLÁŠKA – REZERVACE MÍSTA V KURZU

   SPECIFIKACE KURZU

    

   Vyberte číslo kurzu, do kterého se chcete přihlásit

   Kurzovné zaplatím
   najednounadvakrát

   v hotovosti v kancelářibankovním převodemna fakturu

    

   KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA

   Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

   Kontaktní adresa (vyžadováno)

   Telefon (vyžadováno)

   Váš email (vyžadováno)

   Máte-li dotaz (nepovinná položka)

   Vážení, vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že je Vám obsah Smluvních podmínek zveřejněných ZDE znám a souhlasíte s nimi.

   Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
   Osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám.
   Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

   Kopie odeslaného formuláře Vám bude zaslána na poskytnutý email. Následně prosím vyčkejte na náš email potvrzující Vaši rezervaci. Přihláška-rezervace místa v kurzu je oboustranně nezávazná do uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč v souladu se Smluvními podmínkami.

   [/tab][tab title=“Začátčníci A2+“]

   Učebnice němčiny pro falešné začátečníkcy Schritte international 3PRO KOHO JE KURZ URČEN: Kurz Začátečníci A2+ je určen pro Vás, pokud jste se německy již dříve učili, umíte 4. pád, préteritum (minulý čas) sloves sein a haben, modální slovesa müssen, dürfen, sollen.

   CO SE V KURZU NAUČÍTE: souvětí se spojkou dass, wenn, weil, jména v 2. pádě, perfektum odlučitelných a neodlučitelných sloves a sloves zakončených na- ieren, naučíte se mluvit o zážitcích z cest, objednat si v restauraci, o své rodině, svatbě, vyjadřovat své pocity, vyjadřovat nápady, hovořit o vzdělání, některá zvratná slovesa, préteritum sloves

   CÍLEM KURZU je umět velmi jednoduchým způsobem mluvit o sobě, říct jednoduše svoje záměry, popsat svoje bydlení, denní režim, umět komunikovat v restauraci, na recepci hotelu, při nakupování.

   UČEBNICE: Schritte international 3


   TERMÍNY KURZŮ

   NA2+m …….. 17x 90 min …….. pondělí 8.15 – 9.45 …….. 1.10.2018 – 4.2.2019

   NA2+u …….. 17x 90 min …….. středa 16.45 – 18.15 …….. 3.10.2018 – 30.1.2019

   KURZOVNÉ:  

   kurz 17x 90 min …….. 3.555 Kč (rozdělená platba: 1.950 Kč + 1.770 Kč)

   kurz 34x 60 min …….. 4.740 Kč (rozdělená platba: 2.600 Kč + 2.370 Kč)


   Počet studentů ve skupině: 4-8 studentů. V případě nižšího počtu zájemců lze kurz otevřít za předpokladu navýšení kurzovného o 15 %.

   Ve dnech státního svátku výuka neprobíhá a ani není zahrnuta v kurzovném.

   Jazyková škola MUNDO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů všech jazykových kurzů.

    

   PŘIHLÁŠKA – REZERVACE MÍSTA V KURZU

    SPECIFIKACE KURZU

     

    Vyberte číslo kurzu, do kterého se chcete přihlásit

    Kurzovné zaplatím
    najednounadvakrát

    v hotovosti v kancelářibankovním převodemna fakturu

     

    KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA

    Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

    Kontaktní adresa (vyžadováno)

    Telefon (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Máte-li dotaz (nepovinná položka)

    Vážení, vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že je Vám obsah Smluvních podmínek zveřejněných ZDE znám a souhlasíte s nimi.

    Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
    Osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám.
    Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

    Kopie odeslaného formuláře Vám bude zaslána na poskytnutý email. Následně prosím vyčkejte na náš email potvrzující Vaši rezervaci. Přihláška-rezervace místa v kurzu je oboustranně nezávazná do uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč v souladu se Smluvními podmínkami.

    [/tab][tab title=“Mírně pokročilí B1″]

    Učebnice němčiny pro mírně pokročilé Schritte international 5PRO KOHO JE KURZ URČEN: Kurz Mírně pokročilí B1 je určen pro Vás, pokud jste se německy již dříve učili a umíte velmi velmi jednoduchým způsobem mluvit o sobě a svých přátelích. Umíte časovat slovesa v přítomném čase, znáte 4. pád, setkali jste již s minulým časem (perfektum), ale rádi byste si ho zopakovali.

    CO SE V KURZU NAUČÍTE:zopakujete si použití minulých časů, smíšená slovesa v préteritu (bringen-brachte), plusquamperfektum, trpný rod, spojky zwar …aber, nicht nur…sondern auch, entweder… oder, vazby statt zu + infinitiv, um zu + infinitiv, ohne zu+infinitiv, předložka trotz, spojka damit. Naučíte se fráze užitečné při návštěvě lékaře, při rozhovoru o zdraví, budete moci si přečíst detektivní příběh, ucházet se o práci…

    CÍLEM KURZU je rozšířit si slovní zásobu v oblasti každodenního života, být schopný vyjadřovat své myšlenky, názory v souvětích – více komplikovaných strukturách vět. Osvojíte si společenské fráze, jejichž znalost oceníme při jakékoliv návštěvě (nejen) německy hovořících zemí. Budeme dál pracovat na naší jistotě, že mluvit německy jde skoro samo.

    UČEBNICE: Schritte international 5


    TERMÍNY KURZŮ

    NB1m …….. 17x 90 min …….. středa 8.30 – 10.00 …….. 3.10.2018 – 30.1.2019

    NB1u …….. 17x 90 min …….. čtvrtek 18.10 – 19.40 …….. 4.10.2018 – 7.2.2019

    KURZOVNÉ:  

    kurz 17x 90 min …….. 3.555 Kč (rozdělená platba: 1.950 Kč + 1.770 Kč)

    kurz 34x 60 min …….. 4.740 Kč (rozdělená platba: 2.600 Kč + 2.370 Kč)


    Počet studentů ve skupině: 4-8 studentů. V případě nižšího počtu zájemců lze kurz otevřít za předpokladu navýšení kurzovného o 15 %.

    Ve dnech státního svátku výuka neprobíhá a ani není zahrnuta v kurzovném.

    Jazyková škola MUNDO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů všech jazykových kurzů.

     

    PŘIHLÁŠKA – REZERVACE MÍSTA V KURZU

     SPECIFIKACE KURZU

      

     Vyberte číslo kurzu, do kterého se chcete přihlásit

     Kurzovné zaplatím
     najednounadvakrát

     v hotovosti v kancelářibankovním převodemna fakturu

      

     KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA

     Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

     Kontaktní adresa (vyžadováno)

     Telefon (vyžadováno)

     Váš email (vyžadováno)

     Máte-li dotaz (nepovinná položka)

     Vážení, vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že je Vám obsah Smluvních podmínek zveřejněných ZDE znám a souhlasíte s nimi.

     Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
     Osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám.
     Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

     Kopie odeslaného formuláře Vám bude zaslána na poskytnutý email. Následně prosím vyčkejte na náš email potvrzující Vaši rezervaci. Přihláška-rezervace místa v kurzu je oboustranně nezávazná do uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč v souladu se Smluvními podmínkami.

     [/tab] [/tabs_container]